3 مورد یافت شد

دکتر کریمی: توجه به حوزه بهداشت، باعث کاهش جدی هزینه‌های درمان می‌شود

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دکتر-کریمی:-توجه-به-حوزه-بهداشت،-باعث-کاهش-جدی-هزینه‌های-درمان-می‌شود-/161698

مرکز_تحقیق_و_توسعه_سیاست_های_دانشگاه خبرنگار سمیراكرمي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دکتر کریمی: سیاست‌گذاری براساس تحلیل روند ده‌ساله، زمینه‌ساز برنامه‌ریزی جامع برای آینده دانشگاه است

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/-دکتر-کریمی:-سیاست‌گذاری-براساس-تحلیل-روند-ده‌ساله،-زمینه‌ساز-برنامه‌ریزی-جامع-برای-آینده-دانشگاه-است/159153

مرکز_تحقیق_و_توسعه_سیاست_های_دانشگاه خبرنگار سمیراكرمي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دکتر کریمی: در موج دوم بیماری کرونا هوشمندانه به وظایف خود عمل می‌کنیم

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/-دکتر-کریمی:-در-موج-دوم-بیماری-کرونا-هوشمندانه-به-وظایف-خود-عمل-می‌کنیم/158572

مرکز_تحقیق_و_توسعه_سیاست_های_دانشگاهکرونا_را_شکست_میدهیم خبرنگار سمیراكرمي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...