8 مورد یافت شد

پنجمین کارگاه آموزشی ترخیص کاران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/عکس/-پنجمین-کارگاه-آموزشی-ترخیص-کاران-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)-/158913

کارگاه_آموزشی_ترخیص_کاران_مجتمع_بیمارستانی_امام عکاس اخبار مرتبط برگزاری اولین جلسه از سلسله کارگاه‌های آموزشی ترخیص‌کاران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) اولین جلسه از سلسله کارگاه‌های آموزشی ترخیص‌کاران مجتمع بیمارستانی...

برگزاری اولین دوره کارگاه آموزشی باروری سالم در کرونا در شبکه بهداشت شهرستان ری

https://pr.tums.ac.ir/اخبار-کرونا/برگزاری-اولین-دوره-کارگاه-آموزشی-باروری-سالم-در-کرونا-در-شبکه-بهداشت-شهرستان-ری/158570

کارگاه_آموزشی_باروری_سالمشبکه_بهداشت_شهرستان_ری خبرنگار سعيدهشريفي گالری عکس مرتبط آموزش باروری سالم در کرونا ویژه مراقبین سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر...

کارگاه آموزشی میز خدمت کارکنان واحد آموزش دانشکده بهداشت

https://pr.tums.ac.ir/عکس/کارگاه-آموزشی-میز-خدمت-کارکنان-واحد-آموزش-دانشکده-بهداشت/158554

کارگاه_آموزشیدانشکده_بهداشت عکاس آرزو نادرفر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

کارگاه آموزشی آنلاین با موضوع تأثیر کرونا بر روابط بین فردی برگزار می شود

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/کارگاه-آموزشی-آنلاین-با-موضوع-تأثیر-کرونا-بر-روابط-بین-فردی-برگزار-می-شود/156482

کارگاه_آموزشی_آنلاینمرکز_مشاوره_و_راهنمایی_دانشجویان خبرنگار حسین شیخ محمدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دکتر ترابی: روحیه تعالی و حرکت پیشگامانه دو عامل مهم در افزایش اعتبار سازمانی است

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/-دکتر-ترابی:-روحیه-تعالی-و-حرکت-پیشگامانه-دو-عامل-مهم-در-افزایش-اعتبار-سازمانی-است/156389

کارگاه_آموزشی_اینستاگرام_ خبرنگار سمیراكرمي گالری عکس مرتبط کارگاه آموزشی اینستاگرام در روابط عمومی دانشگاه لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

کارگاه آموزشی سرویس اسکای روم ویژه کارکنان و اعضای هیات علمی دانشکده مجازی برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/کارگاه-آموزشی-سرویس-اسکای-روم-ویژه-کارکنان-و-اعضای-هیات-علمی-دانشکده-مجازی-برگزار-شد-/153393

کارگاه_آموزشی_سرویس_اسکای_رومدانشکده_مجازی خبرنگار سیده کاملیاداودزاده تصاویر گالری عکس مرتبط برگزاری کارگاه آموزشی سرویس اسکای روم ویژه کارکنان در دانشکده مجازی سرویس اسکای روم به صورت کارگاه آموزشی ویژه...

سرویس اسکای روم به صورت کارگاه آموزشی ویژه اعضای هیات علمی در دانشکده مجازی برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/عکس/-سرویس-اسکای-روم-به-صورت-کارگاه-آموزشی-ویژه-اعضای-هیات-علمی-در-دانشکده-مجازی-برگزار-شد/153389

کارگاه_آموزشی_ویژه_اعضای_هیات_علمیسرویس_اسکای_رومدانشکده_مجازی عکاس سیده کاملیاداودزاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری کارگاه آموزشی سرویس اسکای روم ویژه کارکنان در دانشکده مجازی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/برگزاری-کارگاه-آموزشی-سرویس-اسکای-روم-ویژه-کارکنان-در-دانشکده-مجازی-/153388

کارگاه_آموزشی_سرویس_اسکای_رومدانشکده_مجازی عکاس سیده کاملیاداودزاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...