11 مورد یافت شد

برگزاری جلسه تیرماه کمیته بحران، بهداشت حرفه ای و مدیریت اجرایی در بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-تیرماه-کمیته-بحران،-بهداشت-حرفه-ای-و-مدیریت-اجرایی-در-بیمارستان-آرش/159480

کمیته_بحران_وبهداشت_حرفه_اییکمیته_مدیریت_اجرایی خبرنگار سارا احمدی زاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه زیرگروه کمیته بحران در مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/برگزاری-جلسه-زیرگروه-کمیته-بحران-در-مرکز-طبی-کودکان/158919

کمیته_بحرانقطب_علمی_طب_کودکان_کشور خبرنگار لیلایوسفی تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

جلسه کمیته بحران بیمارستان شریعتی با حضور اعضا برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/جلسه-کمیته-بحران-بیمارستان-شریعتی-با-حضور-اعضا-برگزار-شد/158439

کمیته_بحران_بیمارستان_شریعتی خبرنگار فرانکمعصومي فرد تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه کمیته بحران به صورت وبینار در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته-بحران-به-صورت-وبینار-در-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی/155476

کمیته_بحرانوبیناربیمارستان_فوق_تخصصی_کودکان_بهرامیدکتر_سید_یوسف_مجتهدیدکتر_اکبر_احمدی خبرنگار مریم سپهوند لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

هجدهمین جلسه کمیته بحران مجتمع با محوریت چگونگی مدیریت ویروس کرونا در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

https://pr.tums.ac.ir/عکس/-هجدهمین-جلسه-کمیته-بحران-مجتمع-با-محوریت-چگونگی-مدیریت-ویروس-کرونا-در-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی(ره)

کمیته_بحران_مجتمعمجتمع_بیمارستانی_امامکرونا_ویروس_را_شکست_میدهیم عکاس شهرهبیات اخبار مرتبط در راستای کنترل و مدیریت بحران کرونا شانزدهمین جلسه کمیته بحران در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد در شانزدهمین...

جلسه مدیریت بحران برای بررسی برنامه‌های کنترل بیماری کرونا در بیمارستان شریعتی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار-کرونا/جلسه-مدیریت-بحران-برای-بررسی--برنامه‌های-کنترل-بیماری-کرونا--در-بیمارستان-شریعتی/152046

کمیته_بحرانکرونا_ویروس_را_شکست_میدهیم خبرنگار فرانکمعصومي فرد تصاویر اخبار مرتبط برگزاری جلسه گروه مدیریت بحران بیماری کرونا در بیمارستان شریعتی دبیر علمی کمیته کنترل عفونت بیمارستان شریعتی...

جلسه مدیریت بحران بیماری کرونا در بیمارستان شریعتی برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/جلسه-مدیریت-بحران-بیماری-کرونا-در-بیمارستان-شریعتی-برگزار-شد/151939

کمیته_بحران خبرنگار فرانکمعصومي فرد تصاویر اخبار مرتبط اعضای کمیته مدیریت بحران بیمارستان شریعتی در جلسات روزانه آخرین وضعیت این بیمارستان را بررسی می‌کنند اعضای گروه مدیریت و رهبری و...

اعضای کمیته مدیریت بحران بیمارستان شریعتی در جلسات روزانه آخرین وضعیت این بیمارستان را بررسی می‌کنند

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/اعضای-کمیته-مدیریت-بحران-بیمارستان-شریعتی-در-جلسات-روزانه-آخرین-وضعیت-این-بیمارستان-را-بررسی-می‌کنند/151352

کمیته_بحران خبرنگار فرانکمعصومي فرد تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

سومین جلسه ویژه هماهنگی و مدیریت بحران بیماری کرونا در بیمارستان شریعتی برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/سومین-جلسه-ویژه-هماهنگی-و-مدیریت-بحران-بیماری-کرونا-در-بیمارستان-شریعتی-برگزار-شد

کمیته_بحران خبرنگار مهدیگلپایگانی تصاویر اخبار مرتبط برگزاری دومین جلسه ویژه هماهنگی و آمادگی برای مقابله با ویروس کرونا در بیمارستان شریعتی رئیس بیمارستان شریعتی در جلسات جداگانه‌ای با گروه هماهنگی و...

نشست کمیته بحران در مورد تصمیم گیری در بستری بیماران کورونا در ب

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/جلسه-دوم-کمیته-هماهنگی-مقابله-با-ویروس-کرونا-بیمارستان-شریعتی/150951

کمیته_بحرانبیمارستان_شریعتی عکاس مهدیگلپایگانی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...